Trụ sở chính: Huyện Tương Châu, Tương Dương, Trung Quốc

Thành lập: 2007

Điện thoại: +86-29-3368-6638

Email: office@aoxing-group.com

Công ty con: Shaanxi Aoxing Pharmaceutical Co., Ltd., Shaanxi Biostar Biotech, Ltd, Xi’an Meipude Biotech Co., Ltd.